ZDI Geodezja

Telefon: +48 605 531 498

E-mail: geodezja@zdi.pl

Telefon: +48 605 531 498

E-mail: geodezja@zdi.pl

Biuro geodezji, usługi geodezyjne Lublin

NASZE USŁUGI

Usługi geodezyjne są nieodłącznym elementem procesu budowlanego i mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia dokładności, precyzji i zgodności z przepisami.

Geodezja klasyczna

Łączymy wiedzę z pasją, co pozwala nam obsługiwać różnorodne projekty związane z pomiarami terenowymi, kartografią i inżynierią. Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt geodezyjny dostępny na rynku. Wykonujemy tyczenia, inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych, aktualizacje map, geodezyjne prace prawne oraz mapy do celów projektowych, które spełniają najnowsze standardy branżowe.

usługi geodezyjne lublin
kartografia lublin

Nadzór geodezyjny

Monitorujemy i kontrolujemy procesy geodezyjne w trakcie budowy i projektu. Obejmuje to sprawdzenie dokładności pomiarów, poprawność zgodności z projektem, a także wychwycenie ewentualnych błędów i ich korygowanie. Naszym zadaniem jest zapewnić, aby wszystkie prace geodezyjne były przeprowadzane zgodnie ze standardami, normami i przepisami oraz spełniały oczekiwania klienta.

Fotogrametria

Specjalizujemy się fotogrametrii wykorzystując zaawansowane technologie, obrazy lotnicze oraz satelitarne do zbierania dokładnych danych geodezyjnych. Wykorzystując bezzałogowe statki powietrzne jesteśmy w stanie zapewnić usługi pomiarowe mas ziemnych, zmagazynowanych kruszyw czy infrastruktury. Przygotujemy numeryczne modele terenu, ortofotomapy oraz skontrolujemy postęp prac lub obiektów na budowie.

fotogrametria lotnicza