ZDI Geodezja

Telefon: +48 605 531 498

E-mail: geodezja@zdi.pl

Telefon: +48 605 531 498

E-mail: geodezja@zdi.pl

Biuro geodezji, usługi geodezyjne Lublin

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne

Niniejszą stronę internetową administruje ZDI Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość (dalej ZDI), który jest Administratorem Twoich danych osobowych.

ZDI Sp. z o.o. przywiązuje wagę do ochrony prywatności i ochrony danych osobowych. Polityka prywatności określa sposób w jaki dbamy o Twoje dane osobowe oraz o Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem. Natomiast w środowisku internetowym korzystamy z plików cookies, które mogą gromadzić pewne informacje o Tobie. Dokładny sposób korzystania z plików cookies opisaliśmy poniżej.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zdi.pl.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie do każdego celu przetwarzania danych, w których tłumaczymy jak wykorzystujemy dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem strony internetowej.

II. Inspektor Ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować za pośrednictwem adresu e- mail: iod@zdi.pl. Zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest dbanie o zachowanie poszanowania przysługujących Ci praw, w związku z przetwarzaniem przez ZDI Twoich danych osobowych.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych związanych z użytkowaniem strony internetowej

a) Korzystanie ze strony internetowej

Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób korzystających z niniejszej strony internetowej, w tym adres IP, czas spędzony na stronie lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Mogą być one rejestrowane w logach systemowych. Jest to specjalny program komputerowy, który służy do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia przez nas usług. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług dostępnych na naszej stronie internetowej. Przetwarzamy je także w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych na stronie internetowej, między innymi, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w plikach cookies, stosowanych do celów konfiguracji technicznej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
  • dokonywania badań analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności, a także preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie naszych praw.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas:

  • w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas użytkowania przez Ciebie strony internetowej bądź też przez czas zapisanego pliku cookie. Informacja o czasie przechowywania poszczególnych plików cookie jest dostępna na tablicy plików cookie.
  • tam gdzie podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes również do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

b) Portale społecznościowe

Przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, LinkedIn). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym, w celu informowania o naszych aktywnościach i promowania różnego rodzaju wydarzeń i usług oferowanych przez ZDI.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • prowadzenia naszego profilu w sieciach społecznościowych oraz promowania własnej marki, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres utrzymywania przez nas aktywnych profili na portalach społecznościowych lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

IV. Pliki cookies oraz podobne technologie

a) Zgoda na cookies

Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. W ramach dedykowanego narzędzia, które wyświetla się podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie, masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu strony, klikając w lewy dolny róg na okrągłe niebieskie okienko „Ustawienia plików cookie”. Dodatkowo, także z poziomu swojej przeglądarki możesz w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

b) Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz korzystania z jej funkcjonalności.

c) Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Narzędzia społecznościowe

ZDI oraz nasi partnerzy tj. sieci społecznościowe, takie jak: Facebook, LinkedIn, Google, YouTube stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

  • Google Analytics

Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane w celu analizy sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących jej funkcjonowania. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika strony ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

  • Google AdWords

Google AdWords to narzędzie, które umożliwia mierzenie skuteczności kampanii reklamowych realizowanych przez Budimex, pozwalając na analitykę danych takich jak np. słowa kluczowe czy liczba unikalnych użytkowników. Platforma Google Adwords pozwala też na wyświetlanie naszych reklam osobom, które w przeszłości odwiedziły nasze strony internetowe. Informacje na temat przetwarzania danych przez Google w zakresie powyższej usługi dostępne są pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

V. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Możesz to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zdi.pl.

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie zgody, możesz tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: iod@zdi.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

VI. Bezpieczeństwo danych osobowych

Prowadzimy na bieżąco analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, to znaczy, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

ZDI podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

VII. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi między innymi obejmują Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez ZDI w celu identyfikacji osób odwiedzających stronę.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość jest ujawniana tylko osobom upoważnionym do administrowania serwerem.

VIII. Zmiany w polityce prywatności i dotyczącej plików cookie

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Aktualna wersja dokumentu obowiązuje od 07.02.2023 r.